فایل صوتی درس فقه ۱ شرح لمعه(طهارت تا صوم) از استاد وجدانی قابل دانلود می باشد.