تلخیص منطق
تعداد بازدید ها: 813952
   

بخش پنجم و آخر سخنان استاد حاج علیرضا پناهیان پیرامون دفاع از ولایت به شیوه ی صحیح

در این مطلب قسمت پنجم سخنرانی استاد پناهیان درباره دفاع از ولایت به شیوه ی صحیح-رهبرم چگونه عماری می خواهند؟ برای دانلود تهیه شده است.  

منبع: مستضعفین تی وی