تلخیص منطق
تعداد بازدید ها: 814049
   

دانلود سخنرانی تصویری استاد حسن عباسی عملیات تاخیری دشمن برای عقب نگه داشتن علمی ایران

سخنرانی استاد دکتر عباسی با موضوع «نگذارید امام مسلمین نگران شود»

ما {مردم و جوانان} هستیم تا هیچ ولی امرمسلمینی نگران نشود.


  

منبع: مستضعفین تی وی