تلخیص منطق
تعداد بازدید ها: 813955
   

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد 14
پنج‌شنبه 22 خرداد 1393 ساعت 11:51 | نوشته ‌شده به دست محمد | ( نظرات (0) )

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد 1تا 27

 نام کتاب: تفسیر نمونه حضرت آیة الله مکارم شیرازی جلد 14 (جلد چهارده)

دانلود کتاب برگزیده  تفسیر نمونه جلد1تا 5 (با فرمت ورد،قابل ویرایش و کپی برداری می باشد)

دانلود کتاب برگزیده تفسیر نمونه جلد1

 دانلود

دانلود کتاب برگزیده تفسیر نمونه جلد4

دانلود

دانلود کتاب برگزیده تفسیر نمونه جلد2

 دانلود

دانلود کتاب برگزیده تفسیر نمونه جلد5

دانلود

دانلود کتاب برگزیده تفسیر نمونه جلد3

 دانلود

 

 

 

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد1تا27 با فرمت html (قابلیت ویرایش متن و کپی کردن متن داخل ورد می باشد)

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد1

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد16

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد2

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد17

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد3

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد18

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد4

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد19

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد5

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد20

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد6

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد21

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد7

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد22

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد8

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد23

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد9

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد24

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد10

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد25

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد11

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد26

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد12

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد27

 دانلود

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد13

 دانلود

 

 

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد14

 دانلود

 

 

دانلود کتاب  تفسیر نمونه جلد15

 دانلود

 

 

 

دانلود کتاب تفسیر نمونه با فرمت pdf(غیر قابل ویرایش،برای مطالعه)

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد1

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد16

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد2

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد17

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد3

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد18

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد4

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد19

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد5

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد20

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد6

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد21

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد7

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد22

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد8

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد23

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد9

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد24

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد10

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد25

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد11

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد26

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد12

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد27

 دانلود

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد13

 دانلود

 

 

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد14

 دانلود

 

 

دانلود کتاب تفسیر نمونه جلد15

 دانلود

 

 

 

قسمتی از برگزیده تفسیر نمونه جلد 14 (جلد چهارده) :

سوره حج

ایـن سـوره در مـدیـنـه نـازل شده و 78 آیه است

محتواى سوره حج

این سوره که به خاطر بخشى از آیاتش که پیرامون حج سخن مى گوید به نام (سوره حـج ) نـامیده شده است از سوره هائى است که در میان مفسران و نویسندگان تاریخ قرآن در (مکى ) یا (مدنى ) بودنش گفتگو است ، جمعى آن را جز چند آیه (مکى ) مى دانـنـد، در حـالى کـه جـمـع دیـگـرى مـعـتـقـدنـد هـمـه آن جـز چـنـد آیـه در مـدیـنـه نازل شده است ، بعضى نیز آن را ترکیبى از آیات (مکى ) و (مدنى ) مى دانند.

مـا بـا تـوجـه بـه برداشتى که از سوره هاى مکى و مدنى و به تعبیر دیگر جو مدینه و مـکـه و نـیازمندیهاى مسلمانان و چگونگى تعلیمات پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نسبت به آنها در این دو منطقه داریم آیات این سوره از جهاتى شبیه سوره هاى مدنى است ، چـرا کـه دسـتـور حج آنهم با ذکر قسمتى از جزئیات آن ، و همچنین دستور جهاد، تناسب با وضـع مـسـلمانان در مدینه دارد، هر چند تاءکید آیات این سوره روى مساءله مبدء و معاد بى تناسب به سوره هاى مکى نیست .

نویسنده تاریخ القرآن بر اساس تاریخ (فهرست ابن ندیم ) و (نظم الدرر) مى گـویـد: سـوره حـج مـگر چند آیه در مدینه نازل شده ، آن چند آیه نیز در میان مکه و مدینه نـازل گـردیـده اسـت ، وى اضـافـه مى کند این سوره صد و ششمین سوره اى است که بر پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل شده و بر حسب ترتیب ، بعد از سوره نور و قبل از سوره (منافقین ) است .

به هر حال در مجموع ، (مدنى ) بودن سوره قویتر به نظر مى رسد.

از نظر محتوا مطالب این سوره را به چند بخش مى توان تقسیم کرد:

1 - آیـات فـراوانـى کـه در زمـیـنـه (مـعـاد) و دلائل مـنـطـقـى آن ، و انـذار مـردم غـافـل از صـحـنـه هـاى قیامت ، و مانند آن است که از آغاز این سوره شروع مى شود و بخش مهمى از آن را در بر مى گیرد.

2 - بـخـش قابل ملاحظه اى نیز از مبارزه با شرک و مشرکان ، سخن مى گوید و با توجه دادن به آیات پروردگار در عالم هستى انسانها را متوجه عظمت آفریدگار مى سازد.

3 - بـخـشـى از ایـن سـوره نـیـز مردم را به بررسى سرنوشت عبرت انگیز گذشتگان و عذابهاى دردناک الهى که بر آنها نازل شد دعوت کرده ، از جمله سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود، و قوم ابراهیم و لوط، و قوم شعیب و موسى را یادآور مى شود.

4 - بـخـش دیـگرى از آن پیرامون مساءله حج و سابقه تاریخى آن از زمان ابراهیم (علیه السلام ) و سپس مساءله قربانى و طواف و مانند آن است .

5 - بخشى از آن هم پیرامون مبارزه در برابر ظالمان و پیکار با دشمنان مهاجم ، است .

6 - و سـرانـجام قسمتى از آن پند و اندرزهائى است در زمینه هاى مختلف زندگى و تشویق بـه نـمـاز و زکـات و امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـکـر و توکل و توجه به خداوند.

فضیلت تلاوت سوره حج

در حـدیـثـى از پـیـامـبـر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قرء سـورة الحـج اعـطـى مـن الاجر کحجة حجها، و عمرة اعتمرها، بعدد من حج و اعتمر فیما مضى و فیما بقى !: (هر کس سوره حج را بخواند پاداش حج و عمره را خدا به او

مـى دهـد بـه تـعـداد تـمـام کـسـانـى کـه در گـذشـته و آینده حج عمره بجا آورده یا خواهند آورد)!.

بـدون شـک ایـن ثـواب و فـضـیـلت عظیم تنها براى تلاوت لفظى نیست ، تلاوتى است اندیشه ساز، و اندیشه اى است عمل پرور.

در حـقـیـقت کسى که این سوره و محتواى آن را از مبدء و معاد گرفته ، تا دستورات عبادى و اخـلاقـى ، و مـسـائل مـربـوط به جهاد و مبارزه با ستمگران ، در اعماق جان خود قرار دهد و بـرنـامـه عـمـلى خـود سـازد، پـیـونـدى بـا تـمام مؤ منان گذشته و آینده از نظر معنوى و روحـانـى پـیـدا مـى کـنـد، پـیـونـدى کـه او را در اعـمـال آنـهـا شـریـک ، و آنـهـا را نیز در اعـمـال او شـریـک و سـهـیـم مـى سازد، بى آنکه از پاداش آنان چیزى کاسته شود و حلقه اتصالى خواهد بود بین همه افراد با ایمان در تمام قرون و اعصار.

و بـا ایـن اوصـاف و شـرایـط ثواب و پاداشى که در حدیث فوق آمده عجیب به نظر نمى رسد.